Publish Ahead of Print

Original Article

The long-term outcomes and prognostic factors about locally advanced right colon cancer: a retrospective cohort study
Changzheng Li, Zhenyu Li, Jiachen Zhang, Xijie Zhang, Matthew Yuan-Kun Wei, Nan Zun Teo, Pengfei Ma, Junli Zhang, Sen Li, Zhi Li, Yuzhou Zhao
Inhibition of GABAergic neurons in the paraventricular nucleus of the hypothalamus precipitates visceral pain induced by pancreatic cancer in mice
Ning-Ning Ji, Zhi-Yan Li, Shuang Cao, Bei Pei, Chen-Yu Jin, Yi-Fan Li, Peng Mao, Hong Jiang, Bi-Fa Fan, Ming Xia
BMP6 inhibits gastric cancer growth and predicts good prognosis
Chao Song, Mengmeng Liu, Ganggang Wang, Zijin Xu, Siyang Han, Maozhen Peng, Liang Liu, Wenquan Wang, Yaolin Xu, Qianzhi Ni, Junyi He
Neuroinflammation in the paraventricular nucleus of the hypothalamus precipitates visceral pain induced by pancreatic cancer in mice
Ning-Ning Ji, Zhi-Yan Li, Shuang Cao, Bei Pei, Chen-Yu Jin, Yi-Fan Li, Peng Mao, Hong Jiang, Bi-Fa Fan, Ming Xia
Development and validation of a computed tomography-based radiomics signature to predict “highest-risk” from patients with high-risk gastrointestinal stromal tumor
Jiabin Zheng, Qianchao Liao, Xiaobo Chen, Minping Hong, Alessandro Mazzocca, Milena Urbini, Zaiyi Liu, Yong Li
Disulfidptosis-related genes of prognostic signature and immune infiltration features in hepatocellular carcinoma supported by bulk and single-cell RNA sequencing data
Yuyang Wang, Zibo Yuan, Qingwei Zhu, Jun Ma, Qiliang Lu, Zunqiang Xiao
The “quadrant-sandwich” method in clockwise modular D2 lymph node dissection in laparoscopic total gastrectomy: a retrospective cohort study
Yanghui Cao, Jiachen Zhang, Zhenyu Li, Xijie Zhang, Changzheng Li, Xin Zhang, Sen Li, Rodrigo Nascimento Pinheiro, Pengfei Ma, Junli Zhang, Chenyu Liu, Yuzhou Zhao
Neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio as biomarkers to prognosticate survival in advanced gastric cancer patients in the era of immunotherapy: a systematic review and meta-analysis
Silvio Matsas, Pedro Nazareth Aguiar Jr, Auro Del Giglio
Upregulated expression of PTTG1 is associated with progression of pancreatic cancer
Yu He, Zhangyan Du, Honghua Peng, Abhinav V. Reddy, Peiguo Cao
Camrelizumab combined with apatinib for unresectable, metastatic esophageal squamous cell carcinoma: a single-center, single-arm, prospective study
Yanli Qu, Abulimiti Munire, Ning Zhou, Keyoumu Saifuding, Jilisihan Bulibu, Wei Wang, Xushan Tang, Na Li, Junjie Li, Peihong Wang, Yong Tang
Activation of RhoA/ROCK2 signaling by hypoxia-inducible factor 1α in promoting tumor growth and metastasis in human colon cancer
Kunli Du, Pengfei Wang, Jinqiang Liu, Jiahui Ren, Gaozan Zheng, Shisen Li, Ling Chen, Wei Hou, Hiroki Hashida, Fan Feng, Jianyong Zheng
PD-1 inhibition combined with intensity-modulated radiotherapy, to better serve patients with retroperitoneal lymph node metastases from gastrointestinal cancer
Yunyun Lu, Zhengxuying Fang, Linglong Tao, Michael D. Chuong, Yi Lu
Postoperative superior anastomotic leakage classification and treatment strategy for postoperative esophagogastric junction cancer
Junli Zhang, Changzheng Li, Pengfei Ma, Yanghui Cao, Janusz Włodarczyk, Mohsen Ibrahim, Chenyu Liu, Sen Li, Xijie Zhang, Guangsen Han, Yuzhou Zhao
Identification of fatty acid oxidation-related subtypes by integrated analysis of bulk- and single-cell transcriptome profiling in colorectal cancer
Peng Zou, Chengru Chen, Xiaobin Wu

Case Report

An unexpected case of large cell neuroendocrine carcinoma of the colon: a case report
Kingsley Nnawuba, Dylan Travis, Hanna Jensen, Blake Lockwood
Immune checkpoint blockade induced sarcoid-like reaction mimicking progression of disease in a patient with microsatellite instable colorectal cancer: case report and review of the literature
Fergus Keane, Elizabeth Yogiaveetil, Brie Kezlarian, Maria Lagratta, Neil H. Segal, Ghassan Abou-Alfa, Eileen M. O’Reilly, Leonard Saltz, Imane El Dika
Circulating tumor DNA analysis guiding adjuvant treatment in resected stage III cholangiocarcinoma: a case report
James Yu, Trenton A. Avriett, Christopher M. Ray, Richard D. Kim
Two autopsied gastric cancer cases of rare drug-induced pneumonia associated with nivolumab plus S-1 and oxaliplatin: a case report
Taku Noumi, Shoka Kimura, Takuro Fushimi, Shuichi Sakamoto, Kayo Nakamura, Soichiro Fushimi, Toshiaki Ohara, Shuko Mashimo, Hiroyuki Tao, Takanori Watanabe, Daizo Kishino
Management and mechanism of calciphylaxis in a patient treated with the FGFR inhibitor pemigatinib—a case report
Sreenivasa R. Chandana, Austin Frisch, Sergio Mendoza, Ranu S. Sinniah, Oxana Crysler, Ramandeep Banga, Diane E. Perkins