Vol 12, No 1 (February 25, 2021): Journal of Gastrointestinal Oncology

Original Article

The safety and efficacy of neoadjuvant PD-1 inhibitor with chemotherapy for locally advanced esophageal squamous cell carcinoma
Dijian Shen, Qixun Chen, Jie Wu, Jianqiang Li, Kaiyi Tao, Youhua Jiang
Integrated analysis of competing endogenous RNA in esophageal carcinoma
Nanzheng Chen, Zhi Wang, Xiaomei Yang, Donghong Geng, Junke Fu, Yong Zhang
A propensity score matching study of the short-term efficacy of azygos arch-sparing McKeown minimally invasive esophagectomy
Hui Li, Jiongzhen Lin, Hai Zhang, Bomeng Wu, Ying Chen, Haiquan He, Linrong Zhou, Lanjuan Gong, Gang Chen, Maosheng Wang, Wanli Lin
CD276 suppresses CAR-T cell function by promoting tumor cell glycolysis in esophageal squamous cell carcinoma
Guangxing Yue, Jingwen Tang, Lihan Zhang, Hong Niu, Huahua Li, Suxia Luo
Exosomal miR-30a and miR-222 derived from colon cancer mesenchymal stem cells promote the tumorigenicity of colon cancer through targeting MIA3
Qiong Du, Xuan Ye, Sheng-Rong Lu, Huan Li, Hong-Yue Liu, Qing Zhai, Bo Yu
miR-4477b gene as a novel pathogenic mutation occurring during the transformation of colorectal adenoma into colorectal cancer
Xiaoyu He, Guohua Cheng, Feng Xiao, Lei Zhang, Gang Jin, Xin Zhao, Ying Liu, Juan Liang, Yarong Li, Zhaoyu Liu, Qiang Yuan, Hongwei Ren, Qilong Wu, Jinrong Wu, Lili Xue, Jing Feng, Zhihui Wang, Yueming Xing, Wei Wu, Zheng Li, Dong Wei, Xiang Song
Prognosis model of colorectal cancer patients based on NOTCH3, KMT2C, and CREBBP mutations
Kai Liu, Jie-Fu Wang, Yang Zhan, Da-Lu Kong, Cui Wang
The clinical features, management, and survival of elderly patients with colorectal cancer
Lei Shen, Ke Meng, Yifei Wang, Xiangli Yu, Ping Wang, Xiaomei Zhang
Radiation-induced gastrointestinal syndrome is alleviated in NDRG2-deficient mice
Jun Zhu, Lianlian Tian, Huichen Li, Jun Hao, Shuai Wang, Jipeng Li, Jian Zhang
Clinicopathological and prognostic significance of programmed death ligant-1 expression in gastric cancer: a meta-analysis
Zhebing Qiu, Yinguo Du
Combined targeting of vascular endothelial growth factor C (VEGFC) and P65 using miR-27b-3p agomir and lipoteichoic acid in the treatment of gastric cancer
Yejia Cui, Shaolong Huang, Jin Cao, Jinjun Ye, Haohai Huang, Dan Liao, Yufeng Yang, Wanchan Chen, Rong Pu
Laparoscopic distal gastrectomy and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in the treatment of advanced gastric cancer: a retrospective case-matched study on perioperative outcomes
Zhiyuan Yin, Mingguang Wei, Shuang Xie, Shuai Zhou, Bo Zhang, Peng Gao, Tao Wu, Qing Qiao, Nan Wang, Xianli He
Intraoperative gastroscopy to determine proximal resection margin during totally laparoscopic gastrectomy for patients with upper third gastric cancer
Peng Yuan, Yan Yan, Yongning Jia, Jing Wang, Ziyu Li, Qi Wu
Increased expression of MCM4 is associated with poor prognosis in patients with hepatocellular carcinoma
Ruinian Zheng, Guowei Lai, Rongfa Li, Yanyan Hao, Limin Cai, Jun Jia
High expression of aldolase A is associated with tumor progression and poor prognosis in hepatocellular carcinoma
Yan Tang, Xuefeng Yang, Kehai Feng, Changlu Hu, Suyi Li
A novel mono-modality fusion imaging method based on three-dimensional contrast-enhanced ultrasound for the evaluation of ablation margins after microwave ablation of hepatocellular carcinoma
Jianmin Ding, Dong Wang, Yan Zhou, Lin Zhao, Hongyu Zhou, Xiang Jing, Yandong Wang
Asiaticoside inhibits epithelial-mesenchymal transition and stem cell-like properties of pancreatic cancer PANC-1 cells by blocking the activation of p65 and p38MAPK
Yonggang He, Xuehui Peng, Lu Zheng, Yichen Tang, Jing Li, Xiaobing Huang