Vol 13, No 2 (April 29, 2022): Journal of Gastrointestinal Oncology

Original Article

Clinical outcomes of definitive radiotherapy for patients with cT1aN0M0 esophageal cancer unsuitable for endoscopic resection and surgery
Terufumi Kawamoto, Naoto Shikama, Shinji Mine, Yasuo Kosugi, Nanae Yamaguchi, Masaki Oshima, Yoichi Muramoto, Keisuke Sasai
Development and verification of a hypoxia- and immune-associated prognosis signature for esophageal squamous cell carcinoma
Lian Lian, Shi-Bing Teng, You-You Xia, Xiao-Ming Shen, Yan Zheng, Shu-Guang Han, Wen-Jie Wang, Xue-Fei Xu, Chong Zhou
Toripalimab combined with docetaxel and cisplatin neoadjuvant therapy for locally advanced esophageal squamous cell carcinoma: a single-center, single-arm clinical trial (ESONICT-2)
Lei Gao, Jieming Lu, Peipei Zhang, Zhi-Nuan Hong, Mingqiang Kang
Predictive model of postoperative pneumonia after neoadjuvant immunochemotherapy for esophageal cancer
Wei Wang, Yongkui Yu, Haibo Sun, Zongfei Wang, Yan Zheng, Guanghui Liang, Peinan Chen, Jiwei Cheng, Xiaoxia Xu, Funa Yang, Qi Liu, Weiqun Xing
Association between the frequency of tooth brushing and esophageal carcinoma risk: an update systematic review and meta-analysis
Li Zhu, Jianjun Wang, Quan Zhang, Tian Xia, Shuai Hu, Wenjian Yao, Li Wei
A microarray expression profile and bioinformatic analysis of circular RNA in human esophageal carcinoma
Sina Cai, Yuqin Zhang, Xiaona Zhang, Liping Wang, Ziqing Wu, Weiyi Fang, Xiaohua Chen
Comparison of prognostic factors of esophageal cancer between a Chinese cohort and the Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) database: a retrospective cohort study
Bin Hu, Yiyao Zhu, Xiaobo Wu
Development and validation of a dual-energy CT-based model to estimate the malignant probability of distal gastric wall thickening
Qiu-Xia Feng, Lu-Lu Xu, Qiong Li, Xiao-Ting Jiang, Bo Tang, Na-Na Sun, Xi-Sheng Liu
Efficacy and safety of camrelizumab in combination with trastuzumab and chemotherapy as the first-line treatment for patients with HER2-positive advanced gastric cancer
Mengli Xu, Xiangrui Meng, Yao Lu, Feng Wang
Knockdown of tankyrase 1 inhibits the progression of gastric adenocarcinoma via regulating human telomerase reverse transcriptase and telomeric repeat binding factor 1
Wei Liu, Ji-Jun Zhu, Yun-Yun Liu, Na-Na Tang, Yan Wang, Bo Jiang, Li-Li Wang, Yu-Xin Wang, Min-Peng Xie, Xiao-Yan Wang
Predictive value of prognostic nutritional index on infection after radical gastrectomy: a retrospective study
Xin Xi, Meng-Xuan Yang, Xiao-Yong Wang, Dan-Jie Shen
Clinical significance and correlation of miR-200c and P-gp expression in gastric cancer and the effects on multidrug resistance
Shen Wang, Jien Guo, Zhenzhou Mo, Xiangcheng Shi, Chongxiao Qu
Identification of the key genes controlling stomach adenocarcinoma stem cell characteristics via an analysis of stemness indices
Guangwen Wang, Zhenhua Wu, Yesheng Huang, Yingbang Li, Yunpeng Bai, Zhidan Luo, Wendong Huang, Zanxiong Chen
The clinical features, management, and survival of elderly patients with gastric cancer
Lei Shen, Xiaomei Zhang, Lu Kong, Yifei Wang
Inhibition of ITGB1-DT expression delays the growth and migration of stomach adenocarcinoma and improves the prognosis of cancer patients using the bioinformatics and cell model analysis
Ni Jiang, Qiang Guo, Qing Luo
Analysis of the efficacy and safety of paclitaxel (albumin-bound) combined with S-1 and oxaliplatin combined with S-1 in the first-line treatment of advanced gastric cancer: a cohort study
Jian Ma, Min Xiao, Xiaoqian Li, Qiu Zhao, Wenjing Ji, Yang Ling, Quanliang Yang
Value of 18F-FDG PET/CT for differentiating diagnosis between malignant and benign primary gastric gastrointestinal mesenchymal tumors: a single-center retrospective study
Shengxu Li, Duanyu Lin, Mingdeng Tang, Daojia Liu, Qinghu Lyu, Jieping Zhang
Clinical and pathologic features correlated with rare favorable survival in patients with BRAFV600E mutated colorectal cancer
Van Morris, Bryan Kee, Michael Overman, Arvind Dasari, Kanwal Raghav, Benny Johnson, Christine Parseghian, Robert A. Wolff, Naveen Garg, Cathy Eng, Scott Kopetz
CCDC68 predicts poor prognosis in patients with colorectal cancer: a study based on TCGA data
Wei Zhang, Ting-Ting Xu, Zhen-Tao An, Lan-Fu Wei, Chao Gu, Hui Li, Yao-Zhou Tian
Stage cT3 low rectal cancer: analysis of prognostic factors
Fan Li, Jin-Hai Chen, Yang Liu, Guo-Xian Guan, Chuan-Hui Lu
A cross-sectional study of obstructive sleep apnea in patients with colorectal cancer
Hailin Xiong, Miaochan Lao, Shuyi Zhang, Jialian Chen, Qianping Shi, Yanxia Xu, Qiong Ou
miRNA-320 inhibits colitis-associated colorectal cancer by regulating the IL-6R/STAT3 pathway in mice
Meng-Yao Wu, Yu-Xin Luo, Wen-Xiu Jia, Dan-Dan Wang, Dong-Lei Sun, Jia Song, Jing Wang, Wei-Wei Niu, Xiao-Lan Zhang
Perineural invasion is a prognostic factor in stage II colorectal cancer but not a treatment indicator for traditional chemotherapy: a retrospective cohort study
Juan Li, Shiwen Mei, Sichen Zhou, Fuqiang Zhao, Qian Liu
Efficacy and safety of low-dose apatinib plus S-1 versus regorafenib and fruquintinib for refractory metastatic colorectal cancer: a retrospective cohort study
Yuhong Dai, Li Sun, Liang Zhuang, Mingsheng Zhang, Yanmei Zou, Xianglin Yuan, Hong Qiu
Evaluation of the tumoricidal efficacy of adoptive cell transfer using hepatocellular carcinoma-derived organoids
Zizhen Zhou, Xiaoluan Yan, Wanwan Shi, Kangan Tan, Chen Shao, Yan Wang, Guiqiang Wang, Yuan Hong
Sarcopenia with systemic inflammation can predict survival in patients with hepatocellular carcinoma undergoing curative resection
Hanbaro Kim, Han Zo Choi, Ji Min Choi, Byung Mo Kang, Jung Woo Lee, Ji Woong Hwang
Exosomal miR-142-3p secreted by hepatitis B virus (HBV)-hepatocellular carcinoma (HCC) cells promotes ferroptosis of M1-type macrophages through SLC3A2 and the mechanism of HCC progression
Zongqiang Hu, Yanfeng Yin, Jie Jiang, Chuntao Yan, Yiting Wang, Dongdong Wang, Li Li
Weighted gene co-expression network analysis reveals prognostic and diagnostic significance of PAQR4 in patients with early and late hepatocellular carcinoma
Tianhang Feng, Chunyou Lai, Deyuan Zhong, Le Luo, Haibo Zou, Guan Wang, Qinyan Yang, Yutong Yao, Xiaolun Huang
Efficacy and safety of transarterial chemoembolization-lenvatinib sequential therapy for the treatment of hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus: a retrospective study
Ruiqing Chen, Ye Li, Ke Song, Lingbing Li, Chenyu Shen, Pengkai Ma, Zhijun Wang
Classification of hepatic cavernous hemangioma or hepatocellular carcinoma using a convolutional neural network model
Yunbao Cao, Jing Yu, Hu Zhang, Jian Xiong, Zhonghua Luo
Prediction of early recurrence of hepatocellular carcinoma after resection based on Gd-EOB-DTPA enhanced magnetic resonance imaging: a preliminary study
Qi-Yu Zhao, Shi-Shun Liu, Ming-Xin Fan
Influence of schisantherin A on the pharmacokinetics of lenvatinib in rats and its potential mechanism
Yanjun Cui, Yinling Ma, Ying Li, Haojing Song, Zhanjun Dong
Identification of potential prognostic biomarkers for hepatocellular carcinoma
Lanyi Zhang, Lingyi Yuan, Dihua Li, Miao Tian, Siyu Sun, Qi Wang
Biliary cancer brain metastases: a multi-institution case series with case reports
Samuel R. Falkson, Karen Zhang, Hriday P. Bhambhvani, Jennifer L. Wild, Ann Griffin, Robin K. Kelley, Melanie Hayden Gephart
Prognostic nomogram for predicting cancer-specific survival in patients with resected hilar cholangiocarcinoma: a large cohort study
Zhimin Yu, Qinghua Liu, Hao Liao, Juanyi Shi, Zhenyu Zhou, Yongcong Yan, Junyao Xu, Chuanchao He, Kai Mao, Jianlong Zhang, Jie Wang, Zhiyu Xiao
Bee venom protects against pancreatic cancer via inducing cell cycle arrest and apoptosis with suppression of cell migration
Jing Zhao, Weiguo Hu, Zejia Zhang, Zegao Zhou, Jiayue Duan, Zheng Dong, Hao Liu, Changqing Yan
Validating the PSOGI classification of peritoneal disease from non-carcinoid epithelial appendiceal neoplasms in the curative and palliative setting: an observational retrospective study
Nina Farrokhnia, Henrik Benoni, Lana Ghanipour, Peter H. Cashin