Vol 13, No 5 (October 31, 2022): Journal of Gastrointestinal Oncology

Original Article

Nutritional index for immune-checkpoint inhibitor in patients with metastatic gastro-esophageal junction/gastric cancer
Cristina Morelli, Vincenzo Formica, Anna Patrikidou, Michela Rofei, Kai Keen Shiu, Silvia Riondino, Renato Argirò, Roberto Floris, Amedeo Ferlosio, Augusto Orlandi, Mario Roselli, Hendrik-Tobias Arkenau
Glypican 1 promotes proliferation and migration in esophagogastric adenocarcinoma via activating AKT/GSK/β-catenin pathway
Akshay Pratap, Anqi Li, Lindsey Westbrook, Anna K. Gergen, Sanchayita Mitra, Argudit Chauhan, Linling Cheng, Michael J. Weyant, Martin McCarter, Sachin Wani, Robert Alexander Meguid, John D. Mitchell, Mitchell Cohen, David Fullerton, Xianzhong Meng
A randomized controlled trial of positive end-expiratory pressure on pulmonary oxygenation and biventricular function in esophageal cancer patients receiving one-lung ventilation under a lower FiO2
Pengyi Li, Lianbing Gu, Qingming Bian, Zeping Xu, Dian Jiao, Lijun Wang
A bioinformatics analysis for diagnostic roles of the E2F family in esophageal cancer
Jiaxin Li, Huan Wang, Fangli Cao, Yufeng Cheng
Impact of caregiver burden on caregiver mental health in patients with esophageal cancer: chain mediating effects of benefit finding and rumination, a cross-sectional study
Xiaomeng Wen, Yongchun Liang, Jingyu Ni, Xiaoyun Han, Danfeng Gu
Artemisinin inhibits the development of esophageal cancer by targeting HIF-1α to reduce glycolysis levels
Miao Wang, Huan Chen, Xu He, Xiaopeng Zhao, Haoran Zhang, Yu Wang, Hongyan Wang
miR-375 suppresses the growth and metastasis of esophageal squamous cell carcinoma by targeting PRDX1
Kunpeng Wu, Feng Liu, Tingting Zhang, Zhiliang Zhou, Shouqiang Yu, Yonghui Quan, Shaojin Zhu
The clinical effect of conversion surgery for advanced gastric cancer patients with peritoneal metastasis
Masayuki Shinkai, Motohiro Imano
Prognostic risk factors for postoperative long-term outcomes in elderly stage IA gastric cancer patients
Yoshihiko Kakiuchi, Shinji Kuroda, Satoru Kikuchi, Shunsuke Kagawa, Toshiyoshi Fujiwara
Cost-effectiveness of screening with polymerase chain reaction for Helicobacter pylori to prevent gastric cancer and peptic ulcers
Aaron Oh, Han Truong, Judith Kim, Sheila D. Rustgi, Julian A. Abrams, Chin Hur
Interfering HMGB3 release from cancer-associated fibroblasts by miR-200b represses chemoresistance and epithelial-mesenchymal transition of gastric cancer cells
Yanzhuang Ke, Jieying Mai, Zhendong Liu, Yuyang Xu, Chunyi Zhao, Baochun Wang
Identification of a chemotherapy-associated gene signature for a risk model of prognosis in gastric adenocarcinoma through bioinformatics analysis
Yanping Shen, Ke Chen, Chijiang Gu
Identification of a five m6A-relevant mRNAs signature and risk score for the prognostication of gastric cancer
Lei Yin, Shichun Feng, Yongqiang Sun, Yasu Jiang, Chong Tang, Dongwei Sun
Modification of erythrocytes by internalizing Arg-Gly-Asp (iRGD) in boosting the curative effect of radiotherapy for gastric carcinoma
Chong Zhou, Qin Liu, Fanyan Meng, Naiqing Ding, Jing Yan, Baorui Liu
Analysis of blood markers for early colorectal cancer diagnosis
Juan Bayo Calero, Miguel Angel Castaño López, Pedro Germán Casado Monge, Jacobo Díaz Portillo, Ana Bejarano García, Francisco Navarro Roldán
Development and validation of a nomogram based on neutrophil-to-lymphocyte ratio and fibrinogen-to-lymphocyte ratio for predicting recurrence of colorectal adenoma
Qijin He, Sanjun Du, Xu Wang, Jiani Liu, Xin Xu, Wentian Liu, Jie Zhang, Kui Jiang
A signature of Prevotella copri and Faecalibacterium prausnitzii depletion, and a link with bacterial glutamate degradation in the Kenyan colorectal cancer patients
Sarah Obuya, Amr Elkholy, Nagavardhini Avuthu, Michael Behring, Prachi Bajpai, Sumit Agarwal, Hyung-Gyoon Kim, Nefertiti El-Nikhely, Pamela Akinyi, James Orwa, Farrukh Afaq, Mohammed Abdalla, Anwar Michael, Mohamed Farouk, Lori Brand Bateman, Mona Fouad, Mansoor Saleh, Chittibabu Guda, Upender Manne, Waleed Arafat
Survival comparison of stage IIA rectal cancer with or without neoadjuvant therapy: a SEER database analysis with propensity score matching
Han Yan, Peng-Yuan Wang, Ying-Chao Wu, Yu-Cun Liu
Role of local therapy in the management of patients with metastatic anal squamous cell carcinoma: a National Cancer Database study
Rami P. Atallah, Yining Zhang, Katerina Zakka, Renjian Jiang, Zhonglu Huang, Walid L. Shaib, Maria Diab, Mehmet Akce, Christina Wu, Bassel F. El-Rayes, Olatunji B. Alese
Regulation of survivin and caspase/Bcl-2/Cyto-C signaling by TDB-6 induces apoptosis of colorectal carcinoma LoVo cells
Xianpeng Shi, Pengchong Wang, Yaning Zhu, Li Li, Tongfei Yang, Jingying Sun, Langchong He, Nan Zhou, Peng Zhang
Effect of the systemic immune-inflammation index on postoperative complications and the long-term prognosis of patients with colorectal cancer: a retrospective cohort study
Liping Feng, Ruimin Xu, Lin Lin, Xianghui Liao
Nestin protein affects the maintenance of stem characteristics of colorectal cancer cells based on p53 dependent pathway
Zhiwang Li, Zuguang Wu, Han Yu, Yuping Liu, Weisheng Wu, En Li
Complement C5 is a novel biomarker for liver metastasis of colorectal cancer
Hulin Chang, Lei Jin, Peiyi Xie, Bo Zhang, Mincheng Yu, Hui Li, Shuang Liu, Jiuliang Yan, Binghai Zhou, Xiaoqiang Li, Yongfeng Xu, Yongsheng Xiao, Qinghai Ye, Lei Guo
Locally advanced rectal mucinous adenocarcinoma: is preoperative radiation necessary?
Biao Li, Ketong Wu, Jiao Li, Qianyu Wu, Yue Wu, Xinhua Wang, Yu Linghu, Huabin Hu, Huaiming Wang, Wuteng Cao
Apparent diffusion coefficient is a good marker in predicting the prognosis in colorectal cancer liver metastases: a diagnostic study
Xingju Zheng, Jizhou Lu, Huiqing Zhang, Qian Yuwen
Atractylenolide I inhibited the development of malignant colorectal cancer cells and enhanced oxaliplatin sensitivity through the PDK1-FoxO1 axis
Ye Sun, Yi Liu, Yun Cai, Pingping Han, Shan Hu, Lijun Cao
Development and validation of a survival prediction model for 113,239 patients with colon cancer: a retrospective cohort study
Ying Li, Xiaorong Lai, Dongyang Yang, Dong Ma
Construction and assessment of a joint prediction model and nomogram for colorectal cancer
Liming Chen, Xi Ma, Huajiang Dong, Bo Qu, Tao Yang, Min Xu, Guannan Sheng, Jun Hu, Aidong Liu
LINC00178 promotes cell growth, migration, and invasion in colorectal cancer in vitro and in vivo
Kun Ma, Zefeng Shao, Xiangxian Xu, Shanfeng Guo, Youjin Wang, Zhongqiu Wang
Construction of a co-expression network and prediction of metastasis markers in colorectal cancer patients with liver metastasis
Lihong Lin, Xiuxiu Zeng, Shanyan Liang, Yunzhi Wang, Xiaoyu Dai, Yuechao Sun, Zhou Wu
Circulating lncRNA EGFR-AS1 as a diagnostic biomarker of colorectal cancer and an indicator of tumor burden
Weiping Dai, Zhan Wang, Xiaoben Liang, Miaomiao Wang, Wanliu Ni, Ye Yang, Yuan-Sheng Zang
TRPV3 inhibits colorectal cancer cell proliferation and migration by regulating the MAPK signaling pathway
Wei Yu, Jieping Huang, Hui Yu, Jingping Lin, Fang Fan, Ruixiang Xie, Yongshi Shen, Kangni Lin, Yong Ye, Jinsen Weng
STING promotes proliferation and induces drug resistance in colorectal cancer by regulating the AMPK-mTOR pathway
Huihui Yao, Suo Wang, Xin Zhou, Jinbing Sun, Guoqiang Zhou, Diyuan Zhou, Guoliang Chen, Xinyu Shi, Junjie Chen, Bo Shi, Qingliang Tai, Xiuwei Mi, Liang Sun, Yizhou Yao, Songbing He
Collagen XV mediated the epithelial-mesenchymal transition to inhibit hepatocellular carcinoma metastasis
Ting Yao, Weiwei Hu, Jinmei Chen, Leer Shen, Yongsheng Yu, Zhenghao Tang, Guoqing Zang, Yi Zhang, Xiaohua Chen
Estrogen receptor 1 inhibits the progression of hepatocellular carcinoma via positively regulating lncRNA maternally expressed gene 3 under high glucose conditions
Ting Cheng, Yu Bai, Shuai Huang, Yao Wang, Saijun Zhou, Hongyan Liu, Rui Zhang, Xi Luo, Pei Yu
Utility and specificity of plasma heat shock protein 90 alpha, CEA, and CA199 as the diagnostic test in colorectal cancer liver metastasis
Qi Ding, Yubei Sun, Jinguo Zhang, Yiwei Yao, Dabing Huang, Yan Jiang
Identification and validation in a novel quantification system of the glutamine metabolism patterns for the prediction of prognosis and therapy response in hepatocellular carcinoma
Shengjie Jin, Jun Cao, Lian-Bao Kong
The value of contrast-enhanced ultrasound quantitative parameters in the prognosis prediction of hepatocellular carcinoma after thermal ablation: a retrospective cohort study
Dong-Yue Gu, Yue Zhang, Jing-Xi Hu, Hai-Ying Qin, Xiao Lu, Guang-Bin He, Lei Shang
Clinical features of biliary tract cancer in Japanese individuals with Lynch syndrome
Nobuhiko Kanaya, Hideki Aoki, Toshiaki Morito, Fumitaka Taniguchi, Kunitoshi Shigeyasu, Chieko Tamura, Kokichi Sugano, Kiwamu Akagi, Hideyuki Ishida, Kohji Tanakaya
SGLT-2 as a potential target in pancreatic cancer: the preliminary clue from The Cancer Genome Atlas data
Wei Qiang, Yuyang Lei, Liyue Yuan, Jia Yuan, Jiaojiao Zhang, Yuanyuan Shan, Hong Tian, Bingyin Shi, Hui Guo
Construction and validation of a m6A RNA methylation and ferroptosis-related prognostic model for pancreatic cancer by integrated bioinformatics analysis
Tong Wu, Tian-Yang Qian, Ren-Jie Lin, Dan-Dan Jin, Xue-Bin Xu, Meng-Xiang Huang, Jie Ji, Feng Jiang, Ling-Ling Pan, Lan Luo, Yi-Fei Ji, Qiao-Lan Chen, Ming-Bing Xiao

Case Report

Long-term outcome of metachronous, multiple, early Epstein-Barr virus-associated gastric carcinoma: a case report
Yoichi Tanaka, Takayuki Tajima, Hiroshi Kajiwara, Tomoko Sugiyama, Tomoki Nakamura, Tomoko Hanashi, Osamu Chino, Hiroyasu Makuuchi
A fatal primary gastric melanoma treated by a double immunotherapy with ipilimumab/nivolumab: description of a case report
Raffaele Longo, Sebastien Colin, Camille Streiff, Chloé Wendel, Axelle Bonhomme, Claudia Sava, Marco Campitiello, Francesca Plastino, Julie Egea
Progression of the tumor in a patient with a gastrointestinal stromal tumor with the PDGFRA exon 12 mutation who received multiple surgeries and multiple lines of tyrosine kinase inhibitor therapies: a case report
Zhaojie An, Ming Tan, Yuxiang Xia, Yong Li, Liqiao Fan, Qun Zhao, Zhidong Zhang, Bibo Tan, Yu Liu, Zhixue Ma, Dong Wang, Xuefeng Zhao
Abiraterone acetate for treatment of ectopic Cushing syndrome caused by ACTH-producing neuroendocrine tumor: a case report
Rebecca Chacko, Nayef Hikmat Abdel-Razeq, Fawzi Abu Rous, Randa Loutfi
Massive pancreatic serous cystadenomas raise important questions regarding surgical management of incidental pancreatic cystic lesions: a report of two cases
Samuel Chiacchia, Robert Blue, Zahra Shafaee
Conversion surgery by hand-assisted laparoscopic surgery following chemotherapy for rectal cancer with H3 liver metastases: a case report
Takayuki Tajima, Masaya Mukai, Shuji Uda, Hideki Izumi, Daiki Yokoyama, Sayuri Hasegawa, Hiroyasu Makuuchi
Three-target treatment combined with surgery for BRAF V600E-mutant colon cancer with peritoneal metastasis: a case report
Hong-Xia Li, Xiao-Lan Zhang, Jun-Qing Zhang, Min Cai, Sheng-Wen Li
Anorectal manometry after rectal surgery: a case report with rectal bleeding and perforation
Jin Zhao, Mei Hu, Hong Yang, Dongping Zhang, Jie Yang, Qi Liu
Preliminary experience of oral fruquintinib-capecitabine as a new maintenance treatment strategy for advanced colorectal cancer in the era of coronavirus disease 2019 (COVID-19): case report and literature review
Ming Quan, Zhiqin Chen, Jingde Chen, Yanan Hai, Yong Gao
Fruquintinib for refractory colorectal cancer in a pre-treated 82-year-old patient achieved a progression-free survival of 25 months: a case report
Yi Wang, Jianjiong Li, Qiyang Xu, Kai Li, Chen Zhang, Ping Chen
Anti-OJ antibody-positive anti-synthetase syndrome with repeated arthritis, fever, and recurrent liver cancer: a case report
Ji-Na Gu, Wang Yan, Qiao-Ling Gao, Lin Chen

iMDT Corner

Rectal gastrointestinal stromal tumor with metachronous liver metastasis demonstrated no relapse after multidisciplinary team discussion and comprehensive treatment: a case report
Xuan Zhang, Xinyi Cai, Youxiao Deng, Tao Wu, Quan Yang, Pin Gao, Lingfang Zhang, Xudong Yang, Kun Wang, Ke Lian, Olugbenga Olowokure, Alessandro Mazzocca, Emerson Y. Chen, Weimin Wang, Yunfeng Li, Kun Yu

Letter to the Editor

Resection and thermal hepatic ablation of pancreatic neuroendocrine tumor liver metastases for prolonged survival
Xindi Ke, Huayu Yang
Platelet lymphocyte ratio and sarcopenia were associated with survival after hepatocellular carcinoma undergoing curative resection
Xuping Feng, Qingbo Feng, Jiaxin Li
Radiofrequency ablation has similar short-term effects but significantly lowers the long-term effect compared with routine resection in the treatment of small hepatocellular carcinoma
Penglei Ge, Yang Wu, Lin Li
Liver transplantation for cholangiocarcinoma: exploring a new land
Lin-Feng He, Tao Lv, Yong-Fa Huang, Yao Xiao, Gang Xu, Jia-Yin Yang
Excellent clinical outcomes can be achieved with neoadjuvant chemoradiation and orthotopic liver transplantation for unresectable cholangiocarcinoma: support for the need of an international transplant protocol
Brady S. Laughlin, Jonathan B. Ashman, William G. Rule, Nathan Y. Yu, Terence T. Sio
Is D2 laparoscopic gastrectomy essential for elderly patients with advanced gastric cancer?—reply letter
Masazumi Sakaguchi
Is D2 laparoscopic gastrectomy essential for elderly patients with advanced gastric cancer?
Qingbo Feng, Tao Zhang, Ming Xie