Vol 14, No 2 (April 29, 2023): Journal of Gastrointestinal Oncology

Original Article

‘CROSS’-ing into the ‘Real World’: a retrospective cohort study of patients receiving trimodality and bimodality therapy for esophageal cancer
Luke M. Higgins, Nataniel H. Lester-Coll, Steven Ades, Maura M. Barry, Edward C. Borrazzo, Eric K. Ganguly, Christopher J. Anker
Haematological and nutritional prognostic biomarkers for patients receiving CROSS or FLOT
Nicholas McNamee, Udit Nindra, Adel Shahnam, Robert Yoon, Ray Asghari, Weng Ng, Deme Karikios, Mark Wong
Network pharmacology prediction and molecular docking-based strategy to discover the potential pharmacological mechanism of action of Wang Bu Liu Xing (Semen vaccariae) for colorectal cancer
Yongquan Shi, Yunshu Zhang, Jifeng Liu, Yanping Zhao, Wei Liu
KMO in the promotion of tumor development and progression in hepatocellular carcinoma
Jun Xu, Jianping Song, Xinmin Zeng, Yanqin Hu, Jingru Kuang
Schisandrin B inhibits tumor progression of hepatocellular carcinoma by targeting the RhoA/ROCK1 pathway
Hui Yang, Tengfei Wu
Clinical analysis of tubular stapler-assisted nested anastomosis in the prevention of postoperative esophageal cancer complications
Minjie Ma, Shangqing Xu, Biao Han, Ning Wei, Lixin Liu, Ruijiang Lin, Wenteng Hu, Peng Yue, Xiong Cao, Hongbing Wang, Hua He, Xiang Ma, Zhiwei Han
Lesion size, elevated morphology, and non or closed-type atrophy are predictive factors for gastric adenocarcinoma of the fundic gland type rather than oxyntic gland adenoma
Masaya Iwamuro, Chiaki Kusumoto, Masahiro Nakagawa, Kazuhiro Matsueda, Sayo Kobayashi, Masao Yoshioka, Tomoki Inaba, Tatsuya Toyokawa, Chihiro Sakaguchi, Shouichi Tanaka, Takehiro Tanaka, Hiroyuki Okada
NDRG2 inhibition of glycolysis in liver tumor cells is regulated by SIRT1
Le Zhang, Jiangang Kang, Benge Xin, Wei Cao
A systematic review and meta-analysis of nursing effect of fast-track recovery surgery on patients undergoing total endoscopic resection of esophageal cancer: fast-track recovery surgery vs. nursing care as usual
Yujie Jia, Jiahui Xing, Yue Li, Jing Du, Linfeng Li
RNA-binding protein ENO1 promotes the tumor progression of gastric cancer by binding to and regulating gastric cancer-related genes
Na Wang, Hui Qiao, Jianpeng Hao, Chenghui Deng, Nan Zhou, Lei Yang, Miaomiao Zeng, Quanlin Guan
Development and validation of an inflammatory response-related gene and clinical factor-based signature for predicting prognosis in gastric cancer
Suihui Li, Jinfeng Zhu, Tengfei Zhu, Yu Xu, Wenxi Chen, Qiaoxia Zhou, Guoqiang Wang, Leo Li, Yusheng Han, Chunwei Xu, Wenxian Wang, Shangli Cai, Ruilian Xu, Yu Shao
A case series of 10 patients undergone linear cutter/stapler guiding device-led overlapped esophagojejunostomy: a preliminary study
Zetian Chen, Dong Wang, Qun Zhao, Peigang Yang, Pingan Ding, Hailiang Fan, Tianxiang Dong, Zijing Liu, Xin Yang, Lei Ren, Yong Li
Diagnostic value of liver contrast-enhanced ultrasound in early hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis
Zhilan Zhang, Chunyan Ma, Yanbing Luo
Identification of glutamyl-prolyl-tRNA synthetase as a new therapeutic target in hepatocellular carcinoma via a novel bioinformatic approach
Jinyong Shu, Pan Luo, Guifeng Zhang, Yi Gao
Identification and validation of a novel cuproptosis-related lncRNA signature for predicting colorectal cancer patients’ survival
Feng Liu, Xiaoyang Wu
A single-center retrospective analysis of the efficacy and safety of a modified regimen of irinotecan plus S-1 (IRIS) with molecular targeting agents as second-line chemotherapy in Japanese patients with recurrent or nonresectable colorectal cancer
Shigeo Higami, Masaya Mukai, Daiki Yokoyama, Syuji Uda, Rin Abe, Nana Mamuro, Kyoko Kishima, Sayuri Hasegawa, Takayuki Tajima, Eiji Nomura, Hiroyasu Makuuchi
Phase II study of biweekly cetuximab plus mFOLFOX6 or mFOLFIRI as second-line treatment for metastatic colorectal cancer and exploratory analysis of associations between DNA methylation status and the efficacy of the anti-EGFR antibody: T-CORE1201
Shin Takahashi, Kota Ouchi, Yasuhiro Sakamoto, Takahiro Mori, Hideki Shimodaira, Masahiro Takahashi, Hisatsugu Ohori, Chieko Kudo, Yoshikazu Takahashi, Hiroo Imai, Shoko Akiyama, Masanobu Takahashi, Takeshi Suto, Yasuko Murakawa, Takayuki Oishi, Hideki Isobe, Yoshinari Okada, Sadayuki Kawai, Takashi Yoshioka, Toshihiko Sato, Yoshiaki Shindo, Shunsuke Sugiyama, Keigo Komine, Natsuko Chiba, Akira Okita, Takuhiro Yamaguchi, Chikashi Ishioka
Effectiveness, safety, and prognostic factors of trifluridine/tipiracil for the treatment of patients with metastatic colorectal cancer in routine clinical practice
Julia Martínez-Pérez, Marta Espinosa-Montaño, Natalia Luque-Caro, Victoria Aviñó-Tarazona
Peptidomic changes in human serous colorectal cancer patients
Jianghao Xu, Xingling Li, Wenlong Chen, Steven Yan Cheng, Jie Cheng, Cong Chen
Identification and validation of the microRNAs and hub genes for pancreatic ductal adenocarcinoma by an integrated bioinformatic analysis
Wenxiu Xin, Yuxuan Fu, Liangsheng Chen, Haiying Ding, Tingting Feng, Jiao Sun, Yajun Qi, Yan Hu, Qilu Fang, Luo Fang
Immune-related adverse events as independent prognostic factors for camrelizumab in patients with esophageal squamous cell carcinoma: a retrospective cohort study
Ya-Nan Zhao, Dan Cong, Wenlong Zhang, Yuanyuan Jia, Yuansong Bai
Role of epithelial cell-mesenchymal transition regulators in molecular typing and prognosis of colon cancer
Shengquan He, Xiaowen Li, Xindong Zhou, Weiming Weng, Jiajun Lai
A retrospective cohort study on the efficacy and safety for combination therapy of immunotherapy, targeted agent, and chemotherapy versus immunochemotherapy or chemotherapy alone in the first-line treatment of advanced biliary tract carcinoma
Jie Zeng, Jie Ma, Zhiming Zeng, Lihua Yang, Yanfeng Jiang, Ning Mo, Fuchao Ma, Cuizhen Liu, Rong Li, Jing Tang, Shanyu Qin, Haixing Jiang
Evaluation of the up-to-7 criterion for determining the treatment of hepatocellular carcinoma in Barcelona Clinic Liver Cancer stage B: a single-center retrospective cohort study
Xiang Nong, Yumei Zhang, Jinlong Xie, Jingchang Liang, Aize Xie, Zhiming Zhang
Association between the systemic immune inflammation index and recurrence or metastasis after interventional therapy in patients with primary liver cancer- a retrospective cohort study
Libao Yu, Sheng Zheng, Juan Yang, Zhipeng Fu, Xing Zhu, Ke Su
Predictive value of apparent diffusion coefficient for neoadjuvant chemotherapy in locally advanced colorectal cancer patients
Zhaohui Liu, Lin Zhu, Yong Liu, Xiaorong Huang, Chaojun Wang, Yongyang Yu
The Frailty Index and colon cancer: a 2-sample Mendelian-randomization study
Lingling Gao, Xiaoling Di, Lulu Gao, Zhanhui Liu, Fengping Hu
Risk factors for sepsis in patients with colorectal cancer complicated with gastrointestinal perforation and its impact on prognosis
Yongjie Wang, Xiaolu Li, Yanyan Yu, Jian Liang
Short-term clinical effects and inflammatory response of natural orifice specimen extraction surgery versus conventional laparoscopic-assisted surgery for the treatment of sigmoid and rectal cancer
Weiwei Wang, Feipeng Xu, Feng Gao, Meixia Liang, Junjun Li, Qidong Li, Huilai Miao
Expression and clinical significance of ENC1 in gastrointestinal tumors: Bioinformatics analysis based on a public gene database
Haoyu Liu, Dawei Liu, Zhipeng Li
Hepatopancreatobiliary malignancies: time to treatment matters
Daniel M. Kerekes, Alexander E. Frey, Baylee F. Bakkila, Caroline H. Johnson, Robert D. Becher, Kevin G. Billingsley, Sajid A. Khan
Hepatic arterial infusion chemotherapy and immune checkpoint inhibitors, alone or in combination, in advanced hepatocellular carcinoma with macrovascular invasion: a single-centre experience in Taiwan
Juei-Seng Wu, Tzu-Chun Hong, Hung-Tsung Wu, Yih-Jyh Lin, Ting-Tsung Chang, Chung-Teng Wang, Wen-Chun Liu, Ming-Tsung Hsieh, I-Chin Wu, Po-Jun Chen, Chiung-Yu Chen, Sheng-Hsiang Lin, Chiao-Hsiung Chuang, Meng-Zhi Han, Huang-Pin Chen, Hong-Ming Tsai, Hsin-Yu Kuo
Phosphatase regenerating liver 3 participates in Integrinβ1/FAK-Src/MAPK signaling pathway and contributes to the regulation of malignant behaviors in hepatocellular carcinoma cells
Guobin Chen, Zhenzhen Zhang, Jinghuan Li, Chao Hu, Dongmei Gao, Jun Chen, Lan Zhang, Xiaoying Xie
Overall survival and toxicity of hepatocellular carcinoma Barcelona Clinic Liver Cancer B patients receiving Y90 radioembolization: analysis of the radiation-emitting SIR-spheres in non-resectable liver tumor (RESiN) registry
Oladapo R. Adeniran, Christian N. Nguyen, Thomas H. Perez, Shelby K. Frantz, Lea Matsuoka, Liping Du, Ripal T. Gandhi, Zachary S. Collins, Marc R. Matrana, Michael Petroziello, Jayson S. Brower, Daniel Y. Sze, Andrew S. Kennedy, Jafar Golzarian, Eric A. Wang, Daniel B. Brown
Primary tumor location impacts survival in colorectal cancer patients after primary resection: a population‑based propensity score matching cohort study
Haipeng Yin, He Li, Jian Xu, Ju Wu
NCAPG is transcriptionally regulated by CBX3 and activates the Wnt/β-catenin signaling pathway to promote proliferation and the cell cycle and inhibit apoptosis in colorectal cancer
Hong Yang, Leilei Pu, Ruobing Li, Rong Zhu
Risk factors of lymph node metastasis in patients with T1 stage colorectal cancer—a retrospective cohort study based on the Surveillance, Epidemiology, and End Results database
Yin Wang, Sheng Zheng, Wenjie Du, Juan Yang, Xiaozhou Mao, Tao Liu, Qiuxin Zhang, Zhipeng Fu, Xing Zhu, Yeli Guo
Identification of gastric schwannoma and non-metastatic gastric stromal tumor by CT: a single-institution retrospective diagnostic test
Xiaolong Gu, Yang Li, Gaofeng Shi
The combination of a prolonged treatment time window and alpha-fetoprotein benefits the tumor response of hepatocellular carcinoma patients as evaluated by the imRECIST: a single-center, retrospective study
Kun-Li Yin, Ming Li, Rui Liao, Zheng-Rong Shi, Jian-Guo Qiu, Xiang Lan, Yu-Xin Duan, Wen-Tao Ye, Zhou-Yu Wu, Cheng-You Du, Heng Xiao
A surgical nursing perspective analysis of glucose variability in BCLC stage B–C hepatocellular carcinoma patients with and without T2D within 1 year of hepatectomy: a retrospective cohort study from 2016 to 2020
Li-Ping Wang, Jia-Sha Zhu, Feng-Di Zhan, Tian Fang, Li Zhao
Effect of negative emotions on patients with advanced gastric cancer receiving systemic chemotherapy: a prospective study
Fengyan Tao, Lili Gong, Qing Dong
Effects of magnetic resonance imaging (MRI)-detected extramural vascular invasion (mrEMVI) and tumor deposits (TDs) on distant metastasis and long-term survival after surgery for stage III rectal cancer: a retrospective study grouped based on the relationship between the bottom of the tumor and peritoneal reflection
Dan Jiang, Xiaona Fan, Kaige Chen, Hengzhen Li, Yisheng Dai, Ning Sun, Zhiwei Li
Bromodomain-containing protein 9 activates proliferation and epithelial-mesenchymal transition of colorectal cancer via the estrogen pathway in vivo and in vitro
Peng Chen, Rongrong Du, Zhengyao Chang, Wenxing Gao, Wen Zhao, Guanglong Dong
Performance of a blood-based RNA signature for gemcitabine-based treatment in metastatic pancreatic adenocarcinoma
David Piquemal, Roman Bruno, Barbara Bournet, Francois Ghiringhelli, Florian Noguier, Cindy Canivet, Aurélie Bertaut, Fabien Pierrat, Ludovic Evesque, Amelia Gamez, Jerome Cros, Emilie Rederstorff, Erwan Petit, Johan Adnet, Angélique Saint, Antoine Drouillard, Emmanuelle Kempf, Emilie Soularue, Julie Vincent, Isabelle Baumgaertner, Audrey Hennequin, Christophe Tournigand, Daniel Lopez Trabada Ataz, Leila Bengrine, Come Lepage, Sylvain Manfredi, Pauline Afchain, Isabelle Trouilloud, Alice Gagnaire, Noelle K. LoConte, Jean-Baptiste Bachet
Suspicious findings observed retrospectively on CT imaging performed before the diagnosis of pancreatic cancer
Byung Kyu Park, Hee Dong Koh, Sun Young Won, Yong Suk Cho, Jeong Hun Seo, Chansik An, Sumi Park
Identification of a potential competing endogenous RNA (ceRNA) network in gastric adenocarcinoma
Chen Wu, Xinfang Hou, Shuai Li, Jufeng Wang, Suxia Luo
Paclitaxel combined with platinum (PTX) versus fluorouracil combined with cisplatin (PF) in the treatment of unresectable esophageal cancer: a systematic review and meta-analysis of the efficacy and toxicity of two different regimens
Li’ang Xu, Xiaoxi Chen, Lan Wang, Jing Han, Qi Wang, Shutang Liu, Xiaolin Zhang, Chun Han
Efficacy and safety of toripalimab with fruquintinib in the third-line treatment of refractory advanced metastatic colorectal cancer: results of a single-arm, single-center, prospective, phase II clinical study
Shoucheng Ma, Rui Chen, Ling Duan, Chunmei Li, Tianning Yang, Jiankai Wang, Da Zhao
Exosomal miR-125b-5p derived from cancer-associated fibroblasts promotes the growth, migration, and invasion of pancreatic cancer cells by decreasing adenomatous polyposis coli (APC) expression
Yuting Guo, Haiyang Li, Chengyi Sun
Postoperative procalcitonin is a biomarker for excluding the onset of clinically relevant pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy
Alessandro Coppola, Vincenzo La Vaccara, Silvia Angeletti, Silvia Spoto, Tommaso Farolfi, Roberto Cammarata, Girolamo Maltese, Roberto Coppola, Damiano Caputo

Review Article

The predictive impact of dual somatostatin receptor/fluorodeoxyglucose (FDG) positron emission tomography (PET) in metastatic gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs): review of literature and a single institution experience
Amr Mohamed, Sylvia L. Asa, Zhenghong Lee, Sree H. Tirumani, Qiubai Li, Norbert Avril, David Bajor, Amit Mahipal, Sakti Chakrabarti, J. Eva Selfridge, Arash Kardan
A narrative review of intraoperative use of indocyanine green fluorescence imaging in gastrointestinal cancer: situation and future directions
Han Li, Xiaozhou Xie, Fengying Du, Xingyu Zhu, Huicheng Ren, Chunshui Ye, Zhaodong Liu, Yulong Zhao, Xinshuai Yu, Chi Zhang, Liang Shang, Leping Li
Advances in pre-treatment evaluation of pancreatic ductal adenocarcinoma: a narrative review
Michele Fiore, Alessandro Coppola, Gian Marco Petrianni, Pasquale Trecca, Gabriele D’Ercole, Paola Cimini, Edy Ippolito, Damiano Caputo, Bruno Beomonte Zobel, Roberto Coppola, Sara Ramella

Case Series

Immune checkpoint inhibitors in liver transplant: a case series
Mark Rudolph, Shimul A. Shah, Ralph Quillin, Kristina Lemon, Olugbenga Olowokure, Tahir Latif, Davendra Sohal