Vol 13, No 6 (December 28, 2022): Journal of Gastrointestinal Oncology

Original Article

Outcomes of patients with esophageal cancer after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Ram Vasudevan Nampoothiri, Jonathan Yeung, Andrew Pierre, Rebecca Wong, Gail Darling, John Kim, Lillian L. Siu, Eric Chen, Elaine Bouttell, Jennifer Knox, Dennis (Dong Huan) Kim, Jeffrey H. Lipton
Does chemotherapy regimen matter in the neoadjuvant treatment of esophageal cancer?
Shankar Logarajah, Prashan Jeyarajah, Muhammad Darwish, Maitham Moslim, Michael Jureller, Houssam Osman, D. Rohan Jeyarajah
Early prediction of residual disease after neoadjuvant chemoradiotherapy and cetuximab for locally advanced esophageal cancer using 18F-FDG PET-CT imaging: a prospective cohort study
Baruch Brenner, Yulia Kundel, Zoya Cohen, Hadar Brand, Noa Gordon, Aaron Sulkes, Sara Morgenstern, Nikolai Menasherov, Hanoch Kashtan, David Groshar, Liran Domachevsky, Hanna Bernstine
The role of adjuvant chemotherapy after neoadjuvant chemotherapy or chemoradiotherapy plus esophagectomy in patients with esophageal cancer: a retrospective cohort study
Hongbo He, Peng Zhang, Feng Li, Donglei Liu, Kai Wu
Application value of continuous seromuscular layer sutures in the reinforcement of esophagojejunostomy in total gastrectomy for gastric cancer: a retrospective comparative cohort study
Hailiang Fan, Dong Wang, Pingan Ding, Xinyu Yuan, Qun Zhao, Zhidong Zhang, Xuefeng Zhao, Bibo Tan, Yu Liu, Yong Li, Zetian Chen
Pembrolizumab combined with paclitaxel and platinum as induction therapy for locally advanced esophageal squamous cell carcinoma: a retrospective, single-center, three-arm study
Wenbao Lin, Yangyun Huang, Lihuan Zhu, Wujin Li, Lilan Zhao, Xiaojie Pan, Jinlan Lin, Tianxing Guo
Risk factors and efficacy outcomes of early-onset severe neutropenia due to paclitaxel or nanoparticle albumin-bound paclitaxel combined with ramucirumab in advanced gastric cancer: a multicenter retrospective cohort study
Yuya Hagiwara, Akio Nakasya, Toshihiko Matsumoto, Tatsuki Ikoma, Yoshiyuki Yamamoto, Yusuke Kurioka, Takao Tsuduki, Takeshi Kajiwara, Tomohiro Nishina, Natsumi Yamashita, Toshikazu Moriwaki, Ichinosuke Hyodo
Immune-related adverse events and prognosis in patients with upper gastrointestinal cancer treated with nivolumab
Yoshihiro Hara, Yoshifumi Baba, Tasuku Toihata, Kazuto Harada, Katsuhiro Ogawa, Masaaki Iwatsuki, Shiro Iwagami, Yuji Miyamoto, Naoya Yoshida, Hideo Baba
Obstructive sleep apnea and the incidence and mortality of gastrointestinal cancers: a systematic review and meta-analysis of 5,120,837 participants
Yao Hao Teo, Benjamin Kye Jyn Tan, Nicole Kye Wen Tan, Dominic Wei Ting Yap, Yi Xuen Chai, Yao Neng Teo, Ching-Hui Sia, Raghav Sundar, Emile Tan, Anna See, Song Tar Toh
Decitabine enhances the tumoricidal potential of TRAIL via the epigenetic regulation of death receptor 4 in gastric cancer
Lin Li, Qian Niu, Yuanmin Zhu, Biao Fan, Guibin Yang
Long non-coding RNA CNALPTC1 promotes gastric cancer progression by regulating the miR-6788-5p/PAK1 pathway
Fang Li, Bibo Tan, Zihao Chen, Qun Zhao, Shi Li, Pingan Ding, Chang Liu, Xiaoxiao Wang, Xiaoya Li, Yong Li
Knockdown of carboxypeptidase A4 (CPA4) inhibits gastric cancer cell progression via cell cycle arrest and apoptosis
Xinyi Lei, Dong Liu, Danjun Song, Jun Fan, Gaiguo Dai, Litao Yang
LncRNA NORAD mediates KMT2D expression by targeting miR-204-5p and affects the growth of gastric cancer
Xinqi Chen, Ting Pan, Guohu Guo, Guohao Chen, Yongchang Cai, Yuxin Tang, Yijun Wang, Yucheng Wang, Zhenwei Deng, Libo Li, Yan Zhou
Prognostic value of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) metabolic genes in patients with stomach adenocarcinoma based on bioinformatics analysis
Linkun Cai, Chuanfeng Ke, Zikai Lin, Yalan Huang, Aling Wang, Shiying Wang, Chunhui Chen, Cailing Zhong, Lingyu Fu, Peixin Hu, Jiwei Chai, Haiyan Zhang, Beiping Zhang
Comparison of efficacy and safety between endoscopic and laparoscopic resections in the treatment of gastric stromal tumors: a systematic review and meta-analysis
Yong-Qing Wang, Long-Quan Li, Guang-Ming Li
Efficacy and safety of camrelizumab plus chemotherapy versus chemotherapy alone in patients with untreated, HER2-negative, unresectable locally advanced, or metastatic gastric cancer or gastroesophageal junction cancer: a retrospective comparative cohort study
Jinyu Xiang, Wenjing Gong, Ping Sun, Xuan Wang, Aina Liu
The hsa_circ_0007396-miR-767-3p-CHD4 axis is involved in the progression and carcinogenesis of gastric cancer
Yantao Wang, Xuan Huang, Panpan Wang, Yi Zeng, Guozhi Zhou
Prognostic value of desmoplastic stromal reaction, tumor budding and tumor-stroma ratio in stage II colorectal cancer
Shuxuan Fan, Xiaonan Cui, Lei Zheng, Wenjuan Ma, Sunyi Zheng, Jing Wang, Lisha Qi, Zhaoxiang Ye
Racial disparities and standard treatment in locally advanced rectal cancer: a National Cancer Database study
April Vassantachart, Michael Marietta, Shahil Mehta, Eugene Lin, Shelly X. Bian
A phase II randomized double blinded trial evaluating the efficacy of curcumin with pre-operative chemoradiation for rectal cancer
Jillian R. Gunther, Awalpreet S. Chadha, Sushovan Guha, Gottumukkala S. Raju, Dipen M. Maru, Mark F. Munsell, Yan Jiang, Peiying Yang, Edd Felix, Marilyn Clemons, Geena George Mathew, Pankaj K. Singh, John M. Skibber, Miguel A. Rodriguez-Bigas, George J. Chang, Cathy Eng, Marc E. Delclos, Christopher H. Crane, Prajnan Das, Sunil Krishnan
Rectal tumor fragmentation as a response pattern following chemoradiation
Matthew N. Mills, Afrin Naz, Julian Sanchez, Sophie Dessureault, Iman Imanirad, Gregory Lauwers, Michelle Moore, Sarah Hoffe, Jessica Frakes, Seth Felder
Effects of sevoflurane and propofol on postoperative nausea and vomiting in patients with colorectal cancer placed under general anesthesia: a systematic review and meta-analysis
Liping Wu, Yizhen Li, Junli Si
Clinical study on risk factors related to postoperative recurrence or metastasis of rectal cancer: a retrospective cohort study
Huipeng Wang, Runqi Hong, Gengming Niu, Zhiqing Hu, Chongwei Ke
PRRX1 promotes colorectal cancer stemness and chemoresistance via the JAK2/STAT3 axis by targeting IL-6
Longzhu Zhong, Wanlin Tan, Qianqiong Yang, Zhaowei Zou, Rui Zhou, Yongsheng Huang, Zhenghua Qiu, Kehong Zheng, Zonghai Huang
A study of gene variation in All-RAS wild-type metastatic colorectal cancer and its correlation with cetuximab
Huimin Tao, Meng Shen, Xiaochang Zhang, Minghui Wang, Yan Wu, Hui Sun, Chen Ling, Ying Yang, Kai Chen, Dapeng Li
Comprehensive analysis of the correlation between GSTM1 and tumor immunity in colon cancer
Hao-Yun Luo, Wen-Lian Tang, Ling Xiang, Ling-Long Peng, Da-Bin Wu, Zhi-Yong Zhu, Hai-Tao Gu, Yun-Hao Tang, R. Serene Perkins, Hai-Ying Shen, Ya-Xu Wang
Identification of genes and cellular response factors related to immunotherapy response in mismatch repair-proficient colorectal cancer: a bioinformatics analysis
Wenxiu Xue, Jinglong Shi
Screening and identification of hub gene and differential gene and mutation sequence analysis of related genes in colorectal cancer based on bioinformatics analysis
Xiaofei Zhang, Leichang Zhang, Jian Lai, Yan Lu, Jianming Ye, Ying Wang
Expression and clinical significance of miR-17-5p in tumor tissues of patients with colorectal cancer
Zheng Liu, Mengmeng Ji, Fangtong Jin, Feng Jiang, Xiaoping Liu
The prognostic role of fasting plasma glucose levels on survival in advanced colorectal cancer patients with type II diabetes mellitus: a retrospective cohort study
Qianhao Meng, Yuanyuan Yu, Ke Wang, Zicheng Zhang, Jian Zhao, Yusheng Wang, Dapeng Hao, Guangyu Wang
Circ_0000799 promotes proliferation and invasion in colorectal cancer and epithelial-mesenchymal transition
Chang-Hui Geng, Xue-Song Zhang, Miao He, Ping Gao, Hong-Wei Zhao
Plasminogen activator, urokinase enhances the migration, invasion, and proliferation of colorectal cancer cells by activating the Src/ERK pathway
Yuanyi Ding, Wenbo Niu, Xiaochuan Zheng, Chaoxi Zhou, Guanglin Wang, Yun Feng, Bin Yu
The miRNA125a-5p and miRNA125b-1-5p cluster induces cell invasion by down-regulating DDB2-reduced epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) in colorectal cancer
Fang Zhu, Juan Wei, Danni He, Jing He, Ling Liu, Huyang Hou, Hengmei Shi, Shidai Jin, Jun Li, Xiaoyan Shi, Ping Liu, Mao Huang
Liver resection for hepatocellular carcinoma beyond the BCLC: are multinodular disease, portal hypertension, and portal system invasion real contraindications?
Andrea Zaidan de Almeida Barros, Gilton Marques Fonseca, Jaime Arthur Pirola Kruger, Fabricio Ferreira Coelho, Paulo Herman
Molecular subtyping and IMScore based on immune-related pathways, oncogenic pathways, and DNA damage repair pathways for guiding immunotherapy in hepatocellular carcinoma patients
Zeyan Yu, Olivier Vyungura, Yinnong Zhao
Comprehensive analysis of an autophagy-related prognostic model for predicting survival based on TCGA and ICGC database in hepatocellular carcinoma patients
Li-Na An, Lei Du, Liang-Liang Wang, Jing Chen, Xin-Rui Wang, Jian-Ping Duan
Constructing and validating of m7G-related genes prognostic signature for hepatocellular carcinoma and immune infiltration: potential biomarkers for predicting the overall survival
Pulin Liu, Chengda Dong, Hongshuo Shi, Zhaojun Yan, Junlong Zhang, Jianmin Liu
Gelatin sponge microparticles for transarterial chemoembolization combined with regorafenib in hepatocellular carcinoma: a single-center retrospective study
Mao Su, Songbai Chen, Shengmin Li, Fang Xu, Guangsheng Zhao, Junjie Qu, Jun Zhou
Identification of characteristic markers correlated with Th2 cell infiltration and metabolism molecular subtype in pancreatic adenocarcinoma
Zi-Jin Xu, Peng-Cheng Li, Wen-Quan Wang, Liang Liu
Chemotherapy is associated with improved survival in a national cohort of stage IV pancreatic adenosquamous carcinoma
Ellery Altshuler, Andrea N. Riner, Kelly M. Herremans, Thomas J. George, Sherise C. Rogers, Alessandro Paniccia, Steven J. Hughes, Jesus C. Fabregas, Ibrahim Nassour
A phase II trial of GSK2256098 and trametinib in patients with advanced pancreatic ductal adenocarcinoma
Kyaw L. Aung, Elaine McWhirter, Stephen Welch, Lisa Wang, Sophia Lovell, Lee-Anne Stayner, Saara Ali, Anne Malpage, Barbara Makepeace, Makilpriya Ramachandran, Gun Ho Jang, Steven Gallinger, Tong Zhang, Tracy L. Stockley, Sandra E. Fischer, Neesha Dhani, David Hedley, Jennifer J. Knox, Lillian L. Siu, Rachel Goodwin, Philippe L. Bedard
Adjuvant treatment for the elderly patient with resected gallbladder cancer: a SEER-Medicare analysis
Elise de Savornin Lohman, Ali Belkouz, Usha Nuliyalu, Bas Groot Koerkamp, Heinz-Josef Klümpen, Philip de Reuver, Hari Nathan
A descriptive analysis of the characteristics, treatment response and prognosis of hepatic dominant solid tumors undergoing selective internal radiation therapy (SIRT)
Benedict Gosztonyi, Bernhard Pestalozzi, David Kenkel, Ivette Engel-Bicik, Philipp A. Kaufmann, Valerie Treyer, Alexander R. Siebenhüner
Curcumin inhibits pancreatic cancer cell proliferation by regulating Beclin1 expression and inhibiting the hypoxia-inducible factor-1α-mediated glycolytic pathway
Wencheng Guo, Yamei Ding, Chunmei Pu, Zhu Wang, Wei Deng, Xiaochao Jin
MicroRNA-543 controls pancreatic cancer development by LINC00847-microRNA-543-STK31 axis
Yan Liu, Jun Wei, Chao Wang, Zihui Meng, Duqiang Luo, Xiaoling Zhao, Ruizhi Hou
Downregulation of LINC01426 inhibits the proliferation and migration of human pancreatic cancer cells in vivo and in vitro
Zhixiang Ming, Ruoyi Zhang, Jianhua Xu, Wei Ding, Lei Qin
Development and validation of an XGBoost model to predict 5-year survival in elderly patients with intrahepatic cholangiocarcinoma after surgery: a SEER-based study
Qiuping Xu, Xiaoling Lu

Case Report

Gemcitabine-induced thrombotic microangiopathy treated with eculizumab: a case report
Lisa Van den Eeckhaut, Heidi Hannon, Marie Schurgers, Els Monsaert, Kathleen Claes
Congenital cardiac liver cirrhosis with combined hepatocellular-cholangiocarcinoma—a case report
Imane El Dika, Jinru Shia, Carol L. Chen, Viktoriya Paroder, Alan Carver, Ali Shamseddine, Deborah Mukherji, Bhawna Sirohi, Precious Takondwa Makondi, Clara Asseily, Charbel F. Matar, Rawad Elias, Emily Slater, Marlon Steven Rosenbaum, Rekha Paramesawaran, William Breitbart, Ghassan K. Abou-Alfa
Concurrent Epstein Barr virus-associated smooth muscle tumor and myeloid sarcoma of the liver and acute myeloid leukemia in a patient post kidney transplant: a case report and review of the literature
Victor Wang, Kimrey Van Perre, Lu Pu, Yan Liu, Jun Wang, Evelyn Choo, Justin Moyers, Huynh Cao, Eric Lau